Årsöversikt
2022

Demokrati och internationellt

”En rikstäckande organisation som når alla Sveriges kommuner”

Klimat och kultur

”Livslångt lärande på vetenskaplig grund”

Integration och yrkesliv

”Varvar intensiv språkträning med yrkespraktik”

Året i siffror:

500
personer i studiecirklar
100
studiecirklar på distans
10
forskar­föreläsningar
10
kommuner med folkbildningsverksamhet
10
studiecirklar i språk, humaniora och konst
0%
andel utrikes födda deltagare som
inte deltagit i folkbildning förut
Folkuniversitetet i media:
Allt innehåll: