Årsöversikt
2023

Ordförande och generalsekreterare

”Bildning handlar till stor del om nyfikenhet, om att bli bekant med det okända.”

Folkbildningen behövs

”Vikten av bildning är lika stor i dag som för hundra år sedan.”

Språk och jobb

”Hos oss kan människor utvecklas och byta bana””

Forskning och kultur

”Vi sprider forskning och skapar arenor för folkbildning inom aktuella ämnen”

Året i siffror:

500
personer i studiecirklar
100
deltagare i korta vägen
10
startade YH-utbildningar
10
forskningsföreläsningar
10
kommuner med folkbildningsverksamhet
Folkuniversitetet i media:
Allt innehåll: