Årsöversikt
2021

Ordförande och generalsekreterare

”Vi vet att det krävs olika utbildningsformer för att alla människor ska hitta den som passar dem bäst.”

Sverker_Cecilia

Ta ställning:

Miljö, demokrati och hälsa

Tänka och skapa:

Kultur och forskning

Arbeta och utvecklas:

Yrkesliv och omställning

Året i siffror:

500
personer i studiecirklar
100
studiecirklar på distans
10
forskar­föreläsningar
10
kommuner med folkbildningsverksamhet
0%
andel utrikes födda deltagare som
inte deltagit i folkbildning förut